Úvod

Vše, čím se obklopujeme nás ovlivňuje. Proč tedy nemít výběr kvality? Je jen na nás, vybrat si, v čem budeme žít, trávit volný čas, relaxovat nebo čím potěšit druhé.
My jsme se rozhodli proměnit business v obchod se zajímavými desingovými výrobky. Začali vyrábět něco, co známe,co umíme a co se nám líbí. Vymýšlet nové, obnovovat staré výtvarné i technické kvality uměleckořemeslných výrobků, kde dominuje stylizovaný rostlinný ornament, ale i abstraktní a barevná různorodost.